Liigu sisu juurde
Tekstiilipesur

Rendi Tekstiilipesur

Rentimine on lihtne ja kontaktivaba.

 1. Pesurit on võimalik rentida ette teatamata renditookoda.ee lehelt
 2. Pesurit on võimalik kindlaks perioodiks ette broneerida.
 3. Rendiperioodi alguses saate renditöökoja ukse avada, logides sisse sama kasutajakontoga, mille tegite broneerimisel ja võta pesur.
 4. Peale sisselogimist on teil kohe näha nupud millest saate avada töökoja ukse ja töökoja sees oleva pakiautomaadi ukse, kus pesur asub.
 5. Minimaalne rendiperiood on 2h
 6. Rendihinnas on juba 1 puhastustablett. Kui vajad rohkem puhastustablette, siis lisa need eraldi ostukorvi juurde.
 7. Iga eseme puhastusele läheb 1-2 pesutabletti olenevalt mustuse astmest.
 8. Vali kuupäev ja kellaaeg ning broneeri
 9. Tasu ja allkirjasta rendileping läbi kodulehe
 10. Tule õigeks ajaks pesurile järele.
 11. Võta pesur ja võta eraldi nii palju tablette, palju tellisid (1 tablett on juba hinnas)
 12. Sulge kapi uks ja sulge töökoja uks lahkudes.
 13. Tagasta pesur samal viisil.
 14. KOMPLEKTIS: kaks polstriotsikut, pika toruga vaibaotsik, 1 puhastustablett, pesur ise, voolik, pakend.


Tähelepanu! Rendiperioodi ületades ei avane enam uksed ja tuleb teha uus tellimus ja tasuda ületatud perioodi eest.

Tekstiilipesur sobib diivani, tugitoolide, madratsi, vaipade ja auto puhastamiseks

Vaata kindlasti ka videoõpetust ja loe kuidas kasutada pesurit juhendite alt.

Juhend

Tekstiilipesuri kasutamine on lihtne:

 • Kalla puhas soe vesi pesuri musta veepaaki (kuni 50 kraadi) ja lisa pesuaine 1-2 tabletti. Olenevalt mustuseastmest
 • Pesuri peal on kaks nuppu, millest üks paneb tööle pritsi ja ja teine imuri
 • Alguses lülita sisse veeprits ja pritsi pesuaine tekstiilile
 • Oota 6-10 min., et puhastuseaine saaks aktiveeruda
 • Kui on väga suured plekid, siis hõõru harjaga või shvammiga
 • Peale väikest ootamist lülita sisse imur ja suru pesuri otsik vastu tekstiili ja tõmba otsikut enda poole.
 • TÜHJENDA TIHEMINI MUSTAVEE PAAKI (VALGE), SEST KUI VESI LÄHEB VALGE ÄMBRI ALLA, VÕIB APARAAT KATKI MINNA
 • Et tekstiil oleks veelgi puhtam, siis tõmba imuriga allesjäänud vesi mustast paagist välja ning pane sinna uus puhas vesi
 • Loputada tekstiil üle, selleks pane masinal sisse mõlemad nupud (pritsimine ja imemine) ja korda protseduuri
 • Tekstiil puhas, siis pese pesur puhtaks ja tühjenda imuriga ka must paak, pannes otsik paaki.
 • Naudi puhast diivanit, tooli, madratsit või muud tekstiili

Lisaks müüme kaasa Kärcheri poolt spetsiaalselt väljatöötatud pesutablette.

Ühe pesutableti hind on 1€ (pesuaine kulu 1-2 puhastatava toote kohta. Näiteks: diivan, madrats, auto, vaip).

Puhastustablett on tugeva toimeline ning efektiivne kõiksugu plekkide eemaldamisel.

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Tekstiilipesur
5€ Tund
19€ Ööpäev
45€ 3 Ööpäeva
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimusedKehtivad alates 01.10.2022

1. Mõisted


1.1. Rendileandja on OÜ Trumpit Services registrikoodiga 11970813 ja asukohaga Paju 7/3, Rapla, 79514 Rapla maakond, Estonia
1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected]
1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.
1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik
1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.
1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.
1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.

2. Üldised tingimused


2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.
2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Seadmete transporti pakiautomaadi- või kullerteenusega, paigaldust või äravedu, eeldab rendileandja, et seadme(te)le tullakse järgi ja need tagastatakse Rendileandja asukoha aadressile.
2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.
2.4. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.
2.5. Seadmed tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires.
2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.
2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ
2.8. Tarneviisideks on pakiautomaadid, kullerteenus ja ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.
2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.

3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel


3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et
3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;
3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks;
3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;
3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.

4. Rentniku kohustused


4.1. Rentnik kohustub
4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,
4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,
4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.
4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,
4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,
4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt,
4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel
4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

5. Rendileandja kohustused


5.1. Rendileandja kohustub
5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,
5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist

6. Vastutus


6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko.
6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.
6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike.
6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise eest.

7. Lepingu pikenemine ja lõppemine


7.1. Leping lõpeb:
7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,
7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,
7.1.3. poolte kokkuleppel
7.1.4. rendileandja nõudmisel
7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel
7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel