Liigu sisu juurde
Tekstiilipesur

Rendi Tekstiilipesur

Suure jõudlusega ja kompaktne tekstiilipesur Kärcher – Puzzi 8/1 c. 

Pärast puhastamist jääb järele väga vähe niiskust, siis saab puhastatud diivanit, madratsit, vaipa või muud tekstiiltoodet varsti uuesti kasutada. Standardvarustuses on pihustustolmuimeja voolik ja ergonoomiline käsiotsik.

Tekstiilipesuri kasutamine on lihtne:

 • Kalla puhas soe vesi pesuri musta veepaaki (kuni 50 kraadi) ja lisa pesuaine 1-2 tabletti.
 • Pesuri peal on kaks kollast nuppu, millest üks paneb tööle veepumba ja ja teine imuri
 • Alguses lülita sisse veepump ja pritsi pesuaine tekstiilile
 • Oota 4-6 min.
 • Kui on väga suured plekid, siis hõõru harjaga
 • Peale väikest ootamist lülita sisse imur ja suru pesuri otsik vastu tekstiili ja tõmba otsikut enda poole.
 • Kui tekstiil on juba piisavalt kuiv kalla valgesse ämbrisse kogunenud vesi wc potti ja täida uuesti must veepaak puhta veega
 • Seejärel saad puhta veega loputada tekstiili, vajutades pritsi ja samal ajal imurit kasutades kogu vee tagasi pesurisse tõmmata.
 • Et tekstiil kuivemaks saada korda vee ära tõmbamise protseduuri imuriga mitmeid kordi.
 • Tekstiil puhas, siis pese pesur puhtaks ja tühjenda imuriga ka must paak, pannes otsiku paaki.
 • Naudi puhast diivanit, tooli, madratsit või muud tekstiili ning NAERATA – tekstiilipesuri rent on hea valik!

Lisaks meie teenusele tekstiilipesuri rent müüme kaasa Kärcheri poolt spetsiaalselt väljatöötatud pesutablette.

Ühe pesutableti hind on 1€ (pesuaine kulu 1-2 puhastatava toote kohta. Näiteks: diivan, madrats, auto, vaip).

Puhastustablett on tugeva toimeline ning efektiivne kõiksugu plekkide eemaldamisel.


Miks tekstiilipesuri rent?

 1. Tekstiilipesur on kallis – mõneks korraks aastas pole vaja kulutada nii palju ja tekstiilipesuri rent on oluliselt odavam.
 2. Tekstiilipesur võtab ruumi – peale mõnda korda kasutamist tuleb see kuhugile panna silma-alt ära. Rentides tekstiilipesurit ei pea aga mõtlema selle peale.
 3. Kärcheri tekstiilipesur sobib hästi ka allergikutele ja koduloomaomanikele.
 4. Tekstiilipesuriga saad oma diivani, vaiba, madratsi või mõne muu tekstiiltoote taas puhtaks ja ei pea mõtlema uue ostmisele.
 5. Tekstiilipesur puhastab põhjalikult ning kodu saab värskem!
 6. Pesuriga kaasa antavad puhastusvahendid on Kärcheri enda poolt välja töötatud ja puhastavad tekstiili ära kiirelt ja effektiivselt.
 7. Ise puhastada on lihtne ja ei võta kaua aega.
 8. Diivan kuivab ära kiirelt ja juba varsti saate seda taas kasutada
 9. Auto salongi puhastus on kallis. Rentides tekstiilipesuri saad teha sama töö aga odavamalt. Jätab võrreldes konkureerivate toodetega pinnad tunduvalt kuivemaks. See võimaldab autosalongi ja tekstiilkatted palju kiiremini taas kasutusse võtta. 

Tekstiilipesur
16.5€ Ööpäev
34.65€ 3 Ööpäeva
56.63€ Nädal
118.8€ Kuu
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimusedKehtivad alates 01.10.2022

1. Mõisted


1.1. Rendileandja on Kastar OÜ registrikoodiga 14698151 ja asukohaga Spordi 16, 11315 Tallinn, Eesti
1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected]
1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.
1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik
1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.
1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.
1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.

2. Üldised tingimused


2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.
2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Seadmete transporti pakiautomaadi- või kullerteenusega, paigaldust või äravedu, eeldab rendileandja, et seadme(te)le tullakse järgi ja need tagastatakse Rendileandja asukoha aadressile.
2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.
2.4. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.
2.5. Seadmed tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires.
2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.
2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ
2.8. Tarneviisideks on pakiautomaadid, kullerteenus ja ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.
2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.

3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel


3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et
3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;
3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks;
3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;
3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.

4. Rentniku kohustused


4.1. Rentnik kohustub
4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,
4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,
4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.
4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,
4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,
4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt,
4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel
4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

5. Rendileandja kohustused


5.1. Rendileandja kohustub
5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,
5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist

6. Vastutus


6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko.
6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.
6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike.
6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise eest.

7. Lepingu pikenemine ja lõppemine


7.1. Leping lõpeb:
7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,
7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,
7.1.3. poolte kokkuleppel
7.1.4. rendileandja nõudmisel
7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel
7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel