Liigu sisu juurde
Seikluskaamera GoPro Hero11 Black Mini
Seda toodet on võimalik rentida väljaostmise võimalusega. Renditasu arvestame maha ostuhinnast. Ostuotsuse saate teha rendiperioodi lõpus.

Hind: 366.99€.

Rendi Seikluskaamera GoPro Hero11 Black Mini

Saa uskumatult hea HERO11 Black video väiksemas, kergemas, lihtsamas vormis. HERO11 Black Mini suurus teeb ta mugavaks POV kaameraks, sest tal on kahed kinnituskõrvad, mille vahel valida kui kinnitad teda keha või pea külge. Veekindel nagu ikka ning veelgi vastupidavam, valmis igaks seikluseks. Lihtsalt vajuta Salvestamise nupule ning kaamera lülitab end sisse ja hakkab filmima. Ühenda USB'ga, et laadida peale filmimist ning Sinu materjal salvestatakse automaatselt pilve ning saadetakse vastu töödeldud video materjalist.! Uus sensor aitab Sul salvestada imeilusat 5.3K videot koos ülisujuva HyperSmooth 5.0 video stabilisatsiooniga.

Hero11 Black'i jõud. Lihtsalt Väiksem + Kergem.

Saa ama ülivõimas 5.6K60 video ja HyperSmooth 5.0 video Stabilisatsioon, mis HERO11 Black kaameraski, lihtsalt väiksemas ja kergemas vormis. HERO11 Black Mini suurus teeb temast ideaalse kaamera pov vaatenurga jaoks, kas kiivril või keha küljes. Teda saab kanda mugavalt nii, et ta ei jää kuidagi ette, näiteks rattaga sõites, suusatades, uisutades jms.

Eriti Vastupidav + Veekindel

Viib legendaarse GoPro vastupidavuse teisele levelile, HERO11 Black Mini ümbritseb veelgi tugevam väline kest. See teeb ta veelgi immunsemaks välistele elementidele või mille iganes Sa talle suudad ette või peale visata. Ta läheb hõlpsalt läbi mudast, lumest, tolmust ja paljust muust. Lihtsalt pese pärast puhtaks ja oledki valmis. Sama veekindel nagu enne (kuni 10m). Tal on ka kriimustuse vastane objektiivi kate, mida saab ka vajadusel vahetada.

1-Nupuga Salvestamine koos Kerge + Pro Juhimisega

HERO11 Black Mini teeb Sinu imeliste seikluste salvestamise ülilihtsaks. Lihtsalt suuna ja filmi. Kasutades Lihtsat Juhtimist (Easy Control), pead Sa ainult vajutama Salvestamise nuppu kaamera peal ja ta lülitab end sisse ja hakkab kohe salvestama väga ilusat 5.3K videot. Lülita ümber Pro Juhtimisele (Pro Controls), kui soovid vahetada resolutsiooni, kaadrisagedust, vaatenurka ning kvaliteedi seadeid. Et saaksid parima võimaliku tulemuse, just nii nagu Sina seda tahad.


Rendikomplekt sisaldab:

  • GoPro Hero 11 Black Mini
  • Madal kiirkinnitus
  • Pöidlakruvi
  • USB-C kaabel
  • 32GB microSD mälukaart 

Omadus Väärtus
Tootja GOPRO
Tüüp Videokaamera
Seikluskaamera GoPro Hero11 Black Mini
12.2€ Ööpäev
25.62€ 3 Ööpäeva
41.85€ Nädal
87.84€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimused


Kehtivad alates 01.03.2024


1. Mõisted

1.1. Rendileandja on GPS Eesti OÜ registrikoodiga 11419222 ja asukohaga Pärnu mnt. 110, 11313 Tallinn

1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected]

1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.

1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik

1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.

1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.

1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.


2. Üldised tingimused

2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.

2.2. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.

2.3. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.

2.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.

2.5. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ

2.6. Tarneviisideks ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.

2.7. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.


3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel

3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et

3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;

3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks;

3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;

3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.


4. Rentniku kohustused

4.1. Rentnik kohustub

4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,

4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,

4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.

4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,

4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,

4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt,

4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel

4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

4.1.10 hüvitama lepingu tingimuste rikkumisel Rendileandjale leppetrahvi 1500€ ulatuses.


5. Rendileandja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub

5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,

5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist


6. Vastutus

6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko.

6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.

6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike


7. Lepingu pikenemine ja lõppemine

7.1. Leping lõpeb:

7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,

7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,

7.1.3. poolte kokkuleppel

7.1.4. rendileandja nõudmisel

7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel

7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel