Liigu sisu juurde
Peokõlar JBL Partybox 710
Seda toodet on võimalik rentida väljaostmise võimalusega. Renditasu arvestame maha ostuhinnast. Ostuotsuse saate teha rendiperioodi lõpus.

Hind: 820.00€.

Rendi Peokõlar JBL Partybox 710

Võimas 800W RMS JBL Original Pro heli

Loo hetkega muusikaline ühendus 800 W abil, mis annab sulle kõrgkvaliteetse JBL Original Pro heli. Kaks 2,75-tollist kõrgsageduskiirgurit ja 8-tollised madalsageduskiirgurid, mis on paaris häälestatud bassirefleksiga, pakuvad detailset helitäiuslikkust muusikale, mis on nii vali, et saate sõna otseses mõttes tunda rütmi.


Dünaamiline, värviline, kohandatav valgusshow

Valgus, värv, pidu! Muuda iga ruum rokk-kontserdiks, ööklubiks ja karaoke lounge'iks kõik ühes. Sünkroniseeri oma muusika dünaamiliste, kohandatavate stroobide, unikaalse tähistaeva efekti ja järgmise taseme vilkuvate klubi mustritega, mida on lihtne juhtida läbi lihtsa ja kasutajasõbraliku ülemise paneeli või PartyBox rakenduse.


IPX4 pritsmekindel

Olenemata sellest, kas pead pidu sõpradega oma tagahoovis või jood jooke basseini ääres, on JBL PartyBox 710 IPX4 pritsmekindel, nii et sa ei pea kunagi muretsema, et pidu läheb liiga märjaks ja metsikuks.


Ühenda oma kõlarid veelgi suurema heli saamiseks

Üks JBL PartyBox pole piisav? Ühenda kaks kõlarit kaabli või juhtmevaba True Wireless Stereo (TWS) tehnoloogia abil veelgi suurema ja julgema heli saamiseks.


Lihtne haardumise käepide ja vastupidavad rattad

Käivita pidu sujuvalt liikuvate rataste ja lihtsasti haaratava käepidemega, mis muudab JBL PartyBox 710 kõlari transportimise ja paigutamise lihtsaks, kuhu iganes muusika sind viib.


Kitarri ja mikrofoni sisendid

Kitarri- ja kahesuguse mikrofoni sisendite abil saate näidata oma talente, kui laulate ja mängite kaasa. Karaoke EQ häälestusega kõlate mitte ainult suurepäraselt, vaid näete ka väga hea välja, kuna teil on täiuslik valgusshow rokkimiseks!


PartyBox rakendus

JBL PartyBox rakendus muudab muusika juhtimise, seadete värskendamise ja oma valgusshow värvide ja mustrite kohandamise lihtsamaks kui kunagi varem, et saada täiuslik peo vibe.

Omadus Väärtus
Tootja JBL
Tüüp Peokõlar
Peokõlar JBL Partybox 710
19€ Ööpäev
39.89€ 3 Ööpäeva
65.16€ Nädal
136.88€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimused


Kehtivad alates 01.03.2024


1. Mõisted

1.1. Rendileandja on GPS Eesti OÜ registrikoodiga 11419222 ja asukohaga Pärnu mnt. 110, 11313 Tallinn

1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on abi@gpseesti.ee

1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.

1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik

1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.

1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.

1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.


2. Üldised tingimused

2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.

2.2. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.

2.3. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.

2.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.

2.5. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ

2.6. Tarneviisideks ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.

2.7. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.


3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel

3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et

3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;

3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks;

3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;

3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.


4. Rentniku kohustused

4.1. Rentnik kohustub

4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,

4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,

4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.

4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,

4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,

4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt,

4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel

4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

4.1.10 hüvitama lepingu tingimuste rikkumisel Rendileandjale leppetrahvi 1500€ ulatuses.


5. Rendileandja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub

5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,

5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist


6. Vastutus

6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko.

6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.

6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike


7. Lepingu pikenemine ja lõppemine

7.1. Leping lõpeb:

7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,

7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,

7.1.3. poolte kokkuleppel

7.1.4. rendileandja nõudmisel

7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel

7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel