Liigu sisu juurde
Numark MixStream Pro DJ kontroller
Seda toodet on võimalik rentida väljaostmise võimalusega. Renditasu arvestame maha ostuhinnast. Ostuotsuse saate teha rendiperioodi lõpus.

Hind: 900.00€.

Rendi Numark MixStream Pro DJ kontroller

Mixstream Pro võimaldab DJ-del ja muusikasõpradel oma muusikaga ühenduse luua nagu ei kunagi varem! Sisseehitatud WiFi-ühenduse, sisseehitatud kvaliteetsete kõlarite ja otsejuurdepääsuga miljonitele voogesitatavatele muusikalugudele on Mixstream Pro kohe karbist välja võttes miksimiseks valmis. Sülearvutit pole vaja! Tänu USB- ja SD-kaardi sisenditele on olemasolevast kogust lugude esitamine imelihtne. Kui olete valmis viima oma peo, otseülekande või miksimisseansi järgmisele tasemele, ühendub pardal olev mootorivalgustuse juhtseade juhtmevabalt teie nutika kodu valgustusega, et kuvada automaatne suure energiatarbega valgusshow. Lisaks sellele, kuna Mixstream Pro töötab Engine DJ-l, kasvab selle pidevalt laienev pro-DJ-funktsioonide komplekt koos teie DJ-karjääriga, pakkudes teile kõike, mida vajate igal peol või esinemisel! Ühenduse loomine, voogesitamine ja mängimine pole kunagi olnud lihtsam ja lõbusam!


WiFi | Philips Hue | DMX


Ühendage pardal oleva WiFi-ga terve muusikauniversumiga. Sünkroonige juhtmevabalt Philips Hue nutika kodu valgustusega, et juhtida ekraanil sünkroonitud valgusshowsid ja kohandatud värvivalikuid. DJ-d saavad DMX-valgustuse seninägematu juhtimisega asju veelgi kaugemale viia.


Voogesitusrakendused | Isiklik pilv | Arvutit pole vaja


Kogege iseseisva voogesituse vabadust ilma sülearvutita. Juurdepääs miljonitele lugudele TIDAList, Beatport LINKist, Beatsource LINKist, Soundcloud GO+-st ja oma isiklikust Dropboxi pilvest. Lood puhverdatakse sisemällu, et teie järgmisel peol või esinemisel oleks katkematu lõbu.


Engine DJ | Sisseehitatud kõlarid | Pro DJ funktsioonid | USB/SD-kaardi pesad


Engine DJ sisseehitatud operatsioonisüsteemiga on 7-tollise HD-puuteekraani kaudu sõna otseses mõttes teie käeulatuses pidevalt arenev professionaalse taseme DJ-funktsioonide komplekt. USB- ja SD-kaardi pesad hõlbustavad juurdepääsu teie praegusele muusikakogule ja kõrgetele -Kvaliteetsed sisseehitatud kõlarite monitorid võimaldavad teil harjutada ja mängida millal ja kus iganes soovite.

Omadus Väärtus
Tootja Numark
Tüüp DJ
Numark MixStream Pro DJ kontroller
36.6€ Ööpäev
76.86€ 3 Ööpäeva
125.54€ Nädal
263.52€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimused


Kehtivad alates 01.03.2024


1. Mõisted

1.1. Rendileandja on GPS Eesti OÜ registrikoodiga 11419222 ja asukohaga Pärnu mnt. 110, 11313 Tallinn

1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on abi@gpseesti.ee

1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.

1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik

1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.

1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.

1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.


2. Üldised tingimused

2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.

2.2. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.

2.3. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.

2.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.

2.5. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ

2.6. Tarneviisideks ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.

2.7. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.


3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel

3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et

3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;

3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks;

3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;

3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.


4. Rentniku kohustused

4.1. Rentnik kohustub

4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,

4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,

4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.

4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,

4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,

4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt,

4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel

4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

4.1.10 hüvitama lepingu tingimuste rikkumisel Rendileandjale leppetrahvi 1500€ ulatuses.


5. Rendileandja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub

5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,

5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist


6. Vastutus

6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko.

6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.

6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike


7. Lepingu pikenemine ja lõppemine

7.1. Leping lõpeb:

7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,

7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,

7.1.3. poolte kokkuleppel

7.1.4. rendileandja nõudmisel

7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel

7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel